"Change is the end result of all true learning"

Leo Buscaglia

Leren en veranderen als constante

Ik help uit de brand

Ik help bij het vormgeven van leren, ontwikkelen en veranderen in organisaties. Als manager, adviseur of projectleider richt ik mij op het bepalen én realiseren van organisatie-, team- en individuele ontwikkeling.

Wat ik doe

Verbinding en groei

INTERIM

Je hebt tijdelijk extra capaciteit nodig in je HR(D) team. Je beste adviseur of manager heeft besloten een wereldreis te maken, een nieuwe uitdaging op te zoeken of moet om wat voor reden dan ook zijn of haar aandacht even ergens anders op richten. Ik neem het werk wat toch gedaan moet worden snel en goed over, zorg dat het wordt uitgevoerd en uiteindelijk weer overgedragen.

PROJECTEN

Je hebt een ontwikkel- of verandervraagstuk en zoekt naar extra capaciteit of expertise. Het is een complex vraagstuk, waarbij veel belangen spelen, of waarbij nog niet helemaal helder is hoe de oplossing eruit moet zien. Ik zorg voor helderheid in de vraag, voor draagvlak, geef gevraagd en ongevraagd advies over de oplossing én zorg voor de realisatie daarvan.

ADVIES

Je bent op zoek naar een andere inrichting van je HR(D) afdeling of hebt hulp nodig bij het opstellen van een visie op opleidingen en/of bijbehorend opleidingsbeleid. Ik denk vanuit mijn jarenlange ervaring hierin met je mee en tegen, schrijf op en werk uit. Ook geef ik ondersteuning bij de implementatie als gewenst.

FACILITEREN EN BEGELEIDEN

Het stokt even voor jou als individu of in je team. Het schuurt, de richting is onduidelijk, je wilt een nieuwe stap zetten, kortom; het gaat even niet zoals het moet gaan. Als jij of jullie een vraag hebben die je echt opgelost wil hebben, dan help ik zoeken naar het antwoord.

Bel, mail, app

HULP NODIG?

Over burobien

én Anna Bouman 

Ik ben Anna, HR(D) professional, dochter, (schoon)zus, vrouw, moeder, vriendin, ondernemer, inwoner van Rotterdam, Nederland, de wereld. Ik heb burobien opgericht vanuit de overtuiging dat elk mens zijn of haar talent kan ontdekken, in staat is dat te ontwikkelen en te vertalen naar een (werkend) leven wat voldoening en zin geeft. Omdat ik geloof dat een mens dán vol vertrouwen kan zijn, flexibeler is en meer kan incasseren, beter kan omgaan met dat wat op zijn pad komt.

En als dat voor mensen individueel geldt, dan zeker ook voor de som van deze delen; teams en organisaties. In een steeds sneller veranderende wereld draag ik graag mijn steentje hieraan bij!

Wie haal je professioneel gezien in huis?

Ik ben een conceptueel pragmaticus, een verbinder en bouwer. Goed in het leggen van contact en het onderhouden daarvan op alle niveaus in een organisatie. Ik werk graag vanuit grote lijnen en maak ook graag de concrete vertaling daarvan; wat gaan we dan morgen doen? Wat me boeit is de ontwikkeling van mensen, teams en leiders, en daarmee van organisaties. Bijdragen aan een lerende organisatie en deze daardoor in staat stellen flexibel en vooruitstrevend te zijn, dat vind ik een uitdaging.

In mijn werk maak ik, naast mijn onderwijskundige achtergrond, o.a. gebruik van inzichten uit systemisch werk (organisatieopstellingen), de socratische (gespreks)methode en het model van Bateson.

“Educating the mind without educating the heart, is no education at all."

ARISTOTLE

Portfolio

Voorbeelden van recente opdrachten 

HIER KLIMAATBUREAU

De vraag van Niels de Heij, manager campagnes, was tweeledig. Ten eerste wilde hij het beleid rondom ontwikkeling van medewerkers meer formaliseren. We hebben daarom een opleidingsbeleid ontwikkeld en een format voor het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Daarnaast wilde hij met zijn team graag de onderlinge feedback cultuur verbeteren. Ik heb met hen een 360 feedback formulier ontwikkeld en geïmplementeerd.

“Anna is een bevlogen HRD-adviseur en een goede gesprekspartner met gedegen vakinhoudelijke kennis.”

RANDSTAD GROEP NEDERLAND

Nicole Blom, adviseur Learning bij RGN, zocht een vervanger voor haar zwangerschapsverlof. Ik heb haar als interim adviseur vervangen en de opdracht meegekregen om voor de totale Randstad Groep een nieuw sales curriculum te ontwikkelen.

“Anna kan in korte tijd de organisatie en het leervraagstuk doorgronden. Daardoor is ze snel van toegevoegde waarde en weet ze op een natuurlijke manier haar omgeving te inspireren.”

SLIGRO FOOD GROUP

Nick van Sante, HR directeur Sligro Food Group (SFG), was op zoek naar een onderwijskundige die het portfolio kon ontwikkelen voor het (toen) nog op te richten ZiN Inspiratielab. Een plek waar foodprofessionals, klanten en niet-klanten van SFG, inspiratie kunnen vinden op hun vakgebied en worden ondersteund in hun ondernemerschap.

Ik heb als programmamanager eerst met hen het concept uitgedacht en daarna de eerste 20 opleidingen ontwikkeld, met een team van onderwijskundigen.

“Anna is inhoudelijk en projectmatig goed. Neemt stelling in maar houdt de relatie altijd open en kan daarbij makkelijk door een organisatie bewegen. Hierdoor geeft ze vertrouwen.”

Samen

& meer

Ik ben er trots op samen te werken met Toekomstnavigatie, het bureau voor studiekeuze en carrièreontwikkeling. Via een aantal testen maken we een grondige analyse van je ontwikkelpotentieel en kunnen op basis daarvan advies geven over ontwikkelrichting.

Dit is breed toepasbaar:

  • Voor jonge mensen in de eindfase van de middelbare school, die twijfelen over de te volgen studie (vanaf havo niveau).
  • Voor studenten die dreigen vast te lopen en/of een studieswitch overwegen.
  • Voor young professionals die een keuze willen maken tussen een stap naar leidinggeven, of juist een meer inhoudelijke, specialistische toekomst.
  • Voor senior professionals die toe zijn aan een verdieping met mogelijke vervolgstap.
  • Voor HR, als werving- en selectie instrument of als basis van een leiderschaps- of talentontwikkeltraject of vlootschouw.

Contactformulier

3 + 8 =

Ha!

Ik kom graag met je in contact als je een vraagstuk hebt waar je hulp bij kan gebruiken.

Mail of bel mij, dan maken we een afspraak.

Bel:    06 24 66 16 96

Mail:  anna@burobien.nl